در این لحظه انگلیسی - ایرلندی واژه نامه تعدادی از 9,740 کلمات در انگلیسی و نیز 2,050 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 1,223,031 جستجو کلمات / عبارات، میان 6,483 امروز.
برچسب ها: انگلیسی - ایرلندی فرهنگ لغت، انگلیسی، ایرلندی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین انگلیسی، انگلیسی-ایرلندی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translate-irish.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0144 / 0.0092 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه