9,740 բառեր. 2,050 Թարգմանություններ է.
1,223,031 բառերը / արտահայտությունները, 6,483 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Իռլանդերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translate-irish.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0160 / 0.0102 (18)
Վերադառնալ սկիզբ