6,681 բառեր. 5,109 Թարգմանություններ է.
952,395 բառերը / արտահայտությունները, 5,048 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Իռլանդերեն, Իռլանդերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translate-irish.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0194 / 0.0117 (18)
Վերադառնալ սկիզբ